Nivo Slider Demo
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ
บทความเกี่ยวกับแปรงถ่าน
สินค้า
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
 
 • 1 Slip Ring (สลิปริง)
 • 2 Commutator (คอมมิวเตเตอร์)
 • 3 Brush Holder (ซองแปรงถ่าน)
 • 4 Spring (สปริงกดแปรงถ่าน)
 • 5 Carbon Brush (แปรงถ่าน)
 • 6 Copper Brush (แปรงถ่านทองแดง)
 • 7 Silver Brush (ถ่านเงิน)
 • 8 Carbon Vane (ใบถ่านปั้มลม)
 • 9 Carbon Bearings (คาร์บอนแบริ่ง)
 • 10 Carbon Seals (คาร์บอนซีล)
 • 11 Graphite (กราไฟต์)
 • 12 E.D.M Graphite (อี.ดี.เอ็ม.กราไฟต์)
 • 13 Other อื่นๆ
 •  

  วิสัยทัศน์และพันธ์กิจของบริษัทฯ

  วิสัยทัศน์

  ชัยภัทรคาร์บอน มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการ ด้านการขายและบริการเกี่ยวกับผลิตสลิปริง (SlipRing) คอมมิวเตเตอร์(Commutator) ซองแปรงถ่าน (Brush Holder) และภัณฑ์คาร์บอน (Carbon Brush) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบครบวงจร ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า โดยเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม

  พันธ์กิจ

  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้าการผลิตและบริการ บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน

  บริการของเรา

  สร้างความพึงพอใจและเต็มใจให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ลูกค้าทุกคนสำคัญสำหรับเรา